It’s happy hour!
เครื่องดื่ม ซื้อ 1 แถม 1
ใช้ได้ทุกวัน 17.00-20.00 น.

*เฉพาะเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น